Wet openbaarheid van Bestuur (WOB)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft u toegang tot bestuursinformatie van de gemeente. Deze wet verandert in 2022 in de Wet open Overheid.

Het doel van de WOB is overheidsinformatie openbaar maken. Maar alleen als de gevraagde informatie hiervoor niet geschikt is. Dit geeft u de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in wat de overheid doet.

Onderdelen

De WOB bestaat uit twee onderdelen: actieve en niet-actieve openbaarheid. Dit betekent het volgende. De gemeente neemt zelf initiatief om de inwoners van Goes te informeren over alle zaken die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van bestuur en het uitvoeren ervan. Daarnaast is de gemeente verplicht bepaalde bestuursdocumenten aan inwoners te laten zien/lezen als zij hierom vragen. Maar, niet alle informatie hoeft de overheid te geven. Bijvoorbeeld bedrijfsgegevens die in vertrouwen zijn gedeeld.

Verzoek indienen

Iedereen heeft de mogelijkheid om een verzoek om overheidsinformatie openbaar te maken in te dienen. Er zijn geen eisen hoe een WOB-verzoek eruitziet. Wel moet hierbij:

 • het onderwerp goed beschreven zijn;
 • de informatie duidelijk aanwezig zijn;
 • het bestuursonderdeel beschikken over de opgevraagde informatie; 
 • het verzoek gaan over het beleid van een bestuursorgaan.

Verder moet een WOB-verzoek bedoeld zijn voor een bestuursorgaan. Deze wijst een verzoek af als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsredenen voor is. Bijvoorbeeld:

 • gevaar voor de Kroon;
 • bedreiging van de veiligheid van de Staat;
 • gegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn verstuurd en
 • het gelden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Manieren

De beslissing op een WOB-verzoek gebeurt zo snel mogelijk, binnen vier weken. Het geven van informatie komt op de volgende manieren voor:

 • een kopie van de inhoud van een document;
 • het inzien van de documenten;
 • een samenvatting van de inhoud;
 • informatie uit documenten of andere gegevens.

Het is mogelijk dat u geld moet betalen voor het krijgen van informatie.