Koninklijke onderscheiding, lintje

Overal in Goes zetten inwoners zich in voor onze samenleving. Meestal doen ze dat niet opvallend en op de achtergrond. Mensen mogen hen best eens in het zonnetje zetten. Kent u zo'n inwoner die dat verdient? Het meest waardevolle compliment voor hem of haar is het krijgen van een Koninklijke onderscheiding. Iedereen mag zo’n lintje voor iemand aanvragen.

Wanneer een lintje aanvragen?

Iemand verdient een lintje verdienen als hij of zij zich heeft ingezet voor de samenleving. Bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk te doen in de sport, kerk, cultuursector of pleegzorg. Maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie. Het gaat er dan wel om dat die werkzaamheden goed zijn voor de hele samenleving. Denk aan iemand die zich inspant om gehandicapten in dienst te nemen. Of iemand die in zijn baan iets slims uitvindt waar heel veel mensen voordeel van hebben.

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor een lintje is te downloaden via deze website. Hier ziet u precies wat u op het aanvraagformulier moet invullen. Het is erg belangrijk dat u uw aanvraag op tijd bij ons inlevert. Dit omdat verschillende partijen het voorstel moeten behandelen. De uitreiking bij de volgende lintjesregen laten plaatsvinden? Dan moet uw verzoek voor 15 augustus binnen zijn bij Dianne Waverijn. Dat is mogelijk door te mailen naar d.waverijn@goes.nl. Lukt het niet om de aanvraag voor die tijd te versturen? Neem dan contact met haar op. Heel soms komt het voor dat iemand zijn of haar lintje op een ander moment krijgt. In dat geval ontvangen wij het aanvraagformulier graag ten minste zes maanden van tevoren.

Meer weten of even overleggen?

Neem dan contact op met Dianne Waverijn via d.waverijn@goes.nl of (0113) 249 607.