Sporten en het coronavirus

Vrijdag 9 juli was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Omdat de besmettingen stijgen, zijn de maatregelen weer wat aangescherpt.

Per zaterdag 10 juli gelden de volgende aanpassingen:

•             Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar;

•             Met coronatoegangsbewijzen is maximaal tweederde van het aantal toeschouwers toegestaan.

En verder:

•             Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;

•             Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;

•             Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;

•             Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.

Recreatieve tochten

Sinds 5 juni zijn recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming.

Recreatieve tochten zijn geen evenementen. Een recreatieve tocht vindt plaats in de buitenlucht, waarbij sporters zoals wandelaars en fietsers verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Deze tochten kunnen op basis van de huidige Covid-19-maatregelen en protocollen plaatsvinden.

Gezien het (risico)profiel van deze tochten (o.a. continue doorstroom deelnemers, geen publiek, geen optredens, geen podia) zouden recreatieve tochten in theorie zelfs eerder meld- dan vergunningsplichtig moeten zijn. Bijkomend voordeel: enorme verlaging van de regeldruk voor zowel de gemeente als de organisator. 

VSG, NOC*NSF, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en wielersportbond NTFU roepen indien nodig alle gemeenten op het gesprek met organisatoren aan te gaan om recreatieve tochten weer mogelijk te maken.

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

Financiële steun

Er zijn verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden voor sportaanbieders. Het NOC-NSF heeft hiervan een overzicht gemaakt dat via deze link te bekijken is:

https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen