Uittreksel persoonsgegevens BRP

In een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) staan uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats. Het uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Aanvragen uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • U moet in de gemeente Goes ingeschreven staan om een aanvraag te doen;
 • Een uittreksel kost € 14,05. 

Wie heeft de mogelijkheid om een uittreksel BRP aan te vragen?

 • Uzelf;
 • Uw kind dat bij u woont (jonger dan 16 jaar);
 • Iemand die hiervoor gemachtigd is.

Aanvraag inlichtingen advocaten

Start aanvraag inlichtingen (eHerkenning)

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning is de aanvraag te doen. U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) of hoger nodig;
 • Per online aanvraag is maximaal één verzoek in te dienen. Het is daarna uiteraard mogelijk om meer aanvragen in te dienen;
 • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aanvraag;
 • De aanvraag ronden we binnen drie werkdagen af;
 • Daarna ontvangt u de originele documenten binnen twee werkdagen per post.

Per post

Stuur een brief met daarin:

 • Voor wie u een uittreksel aanvraagt;
 • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
 • Welke gegevens op het uittreksel moeten staan;
 • Als u een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand heeft, voegt u deze aan uw verzoek toe.

Onderteken de brief en stuur deze naar:

Gemeente Goes
Afdeling Dienstverlening
Postbus 2118
4460 MC Goes

U ontvangt het uittreksel binnen zes weken per post.